پذیرش آثار و کتاب چاپی

به‌ زودی شیوه‌نامه پذیرش آثار در دسترس قرار خواهد گرفت. در حال حاضر پذیرش آثار به صورت حضوری در محل انتشارات امکان پذیر است.