پذیرش آثار دیجیتال

با احترام به اطلاع می‌رساند تا زمان تکمیل وب سایت فرآیند پذیرش آثار دیجیتال به صورت تلفنی و یا حضوری در محل انتشارات انجام می‌شود.

نشانی: شیراز- فلکه گاز – کوچه ۱۱ – انتشارات همارا

۰۷۱-۳۲۲۸۷۶۹۳            ۰۹۱۷۷۱۱۱۱۷۸