• نشانی:ایران، فارس، شیراز، خیابان معالی آباد - مجتمع آفتاب - طبقه اول (تجاری)- واحد ۳۱۸ - انتشارات همارا
  • تلفن تماس: ۰۹۱۷۷۱۱۱۱۷۸ - ۰۹۱۷۱۰۶۷۳۳۴
  • ایمیل:hamarapublish@gmail.com